Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Problemen oplossen

Nikon Transfer 2 start niet automatisch.

 • Is de camera of het verwijderbare geheugenapparaat geregistreerd bij Apparaatbeheer (alleen Windows)?
 • Raadpleeg “Apparaten aansluiten en Nikon Transfer 2 starten”.
 • Is Nikon Transfer 2 geselecteerd als de standaardactie bij Automatisch afspelen voor camera's en verwijderbare geheugens (alleen Windows)?
 • De standaardactie voor Automatisch afspelen wijzigen:
 • In het venster [Automatisch afspelen] selecteert u [Vraag mij dit elke keer] voor [Cameraopslag] of voor de camera in de lijst [Apparaten]. Voor meer informatie over het weergeven van het venster [Automatisch afspelen] zie “Automatisch starten van Nikon Transfer 2 uitschakelen (Windows).”
 • Is Nikon Transfer 2 geselecteerd in het programma [Fotolader] van Mac OS (alleen voor Mac OS)?
 • Als u wilt dat Nikon Transfer 2 automatisch wordt gestart wanneer de camera wordt aangesloten, start u [Fotolader] en selecteert u Nikon Transfer 2 als standaardprogramma voor het opstarten.

Cd's en dvd's kunnen niet worden geselecteerd als overdrachtbestemmingen.

 • Nikon Transfer 2 kan niet worden gebruikt voor het overzetten van bestanden vanaf cd's, dvd's of harde schijven. Kopieer de bestanden rechtstreeks of gebruik de overdrachtprogramma's die geleverd zijn bij het besturingssysteem van de computer.

Bestanden kunnen niet worden overgezet.

 • Wordt de apparaatknop van de aangesloten camera of verwisselbare schijf weergegeven in het paneel [Bron] van de overdrachtopties?
 • Als dit niet het geval is, controleert u of de camera is ingeschakeld en de kabel correct is aangesloten, en of de geheugenkaart correct in de kaartlezer of de kaartsleuf is geplaatst.
 • Is de apparaatknop van de gewenste camera of verwisselbare schijf ingeschakeld in het paneel [Bron]?
 • Als dit niet het geval is, klikt u op de apparaatknop om deze in te schakelen.

Van sommige bestanden wordt geen voorbeeld weergegeven in de miniaturenlijst.

 • Image Dust Off-gegevens (“.ndf”-bestanden), spraakopnamen (“.wav”-bestanden), locatielogbestanden (“.log”-bestanden), hoogte (barometer)-logbestanden (“.lga”-bestanden) en diepte-logbestanden (“.lgb”-bestanden) worden als pictogrammen weergegeven in de miniaturenlijst.

Het venster van ViewNX-i wordt niet geopend wanneer het overzetten voltooid is.

 • Hebt u de volgende instellingen doorgevoerd op het paneel [Voorkeuren]?
 • Vink [Doelmap in het volgende programma openen] aan.
 • Selecteer [ViewNX-i] in het selectiemenu van de applicatie.
 • Werden alle bestanden op de geheugenkaart of in het interne geheugen voordien reeds overgezet?
 • Als [Alleen nieuwe bestanden overspelen] geselecteerd is op het paneel [Voorkeuren] van de overdrachtopties, worden er in dit geval geen bestanden overgezet en zal het programma niet starten.