Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Het paneel [Back-updoel]

Stel op het paneel [Back-updoel] de functie in voor het aanmaken van een back-up voor de bestanden tijdens het overzetten.
1
[Back-up van bestanden opslaan]
Selecteer deze optie om back-upkopieën te maken van bestanden wanneer deze worden overgezet.
[Back-upmap:]
In dit menu worden recent gebruikte reservedoelen weergegeven. Kies een bestemming uit deze lijst of selecteer [Bladeren...] om een ander reservedoel te kiezen.
[Dezelfde instellingen gebruiken als voor Primaire doel]
Als deze optie geselecteerd is, zullen instellingen betreffende de nieuwe submappen en de overgezette bestanden (behalve de plaats van de back-upbestemming) dezelfde zijn als deze die ingesteld zijn op het paneel [Primaire doel].
2
[Maak voor elke keer overspelen een submap aan]
Selecteer deze optie om voor elke overdracht een nieuwe submap aan te maken. De submappen worden aangemaakt in de huidige back-upmap.
Klik op [Bewerken...] om te kiezen hoe mappen worden benoemd. Een voorbeeld van de namen die worden aangemaakt met de huidige benoemingsregel wordt links van de knop [Bewerken...] getoond.
[Submap met dezelfde naam gebruiken, als deze bestaat]
Selecteer deze optie om bestanden over te zetten naar een bestaande map als de map met de naam die zou worden aangemaakt via de gekozen benoemingsregel reeds bestaat. Als er in de map reeds een bestand aanwezig is met dezelfde naam als een bestand dat wordt overgezet, wordt er een nummer toegevoegd aan de naam van het nieuwe bestand om het uniek te maken.
[Mapnamen kopiëren van de camera]
Kies deze optie om overgezette bestanden op te slaan met behulp van de maphiërarchie en de mapnamen (bv. “100NIKON” of “NCFL”) die worden gebruikt op de geheugenkaart van de camera. Deze optie is standaard uitgeschakeld.  
Locatie-, hoogte (barometer)- en dieptelogboeken uit de camera worden opgeslagen in de map “NCFL” of de map “GNSS”. Afhankelijk van uw cameramodel hebt u mogelijk een kaartlezer nodig om de logbestanden over te zetten.
Meer informatie over het overzetten van logbestanden vindt u in de gebruikershandleiding van uw camera.
Een back-upmap kiezen
Als de back-upmap dezelfde is als de map die geselecteerd is op het paneel [Primaire doel] of als de back-upmap zich in de bestemmingsmap bevindt (of omgekeerd), wordt er een waarschuwing weergegeven en worden er geen back-upkopieën gemaakt.