Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

XMP/IPTC-voorinstelling gebruiken

De XMP/IPTC-gegevens die vervat zitten in de metagegevens, kunnen als “XMP/IPTC-voorinstelling” worden geregistreerd door elk item vooraf in te stellen. U kunt de geregistreerde XMP/IPTC-voorinstellingen laden en ze opslaan in de aanpassingsbestanden van de beelden.
U kunt verschillende XMP/IPTC-voorinstellingen registreren. U kunt deze ook verwijderen of hernoemen.

XMP/IPTC-voorinstelling registreren

 1. Selecteer [Voorkeuren...] in het menu [Wijzig] ([Voorkeuren...] in het menu [ViewNX-i] in Mac OS).
  Het scherm [Voorkeuren] wordt weergegeven.
 1. Selecteer [XMP/IPTC-voorinstelling].
  Het beheerscherm van [XMP/IPTC-voorinstelling] wordt weergegeven.
  • Voor methodes betreffende het gebruik van het beheerscherm raadpleegt u XMP/IPTC-voorinstelling beheren.
  • Voor methodes betreffende het invoeren van vooringestelde items raadpleegt u Metagegevens bewerken.
  • Na het invoeren van de informatie klikt u op [OK] om de voorinstelling te updaten.
Voor meer informatie over het laden van XMP/IPTC-voorinstellingen in het ViewNX-i-venster en het opslaan van de XMP/IPTC-gegevens als aanpassingsbestanden van de beelden, raadpleegt u “Geregistreerde XMP/IPTC-gegevens laden” hieronder.
XMP/IPTC-voorinstellingen registreren in Nikon Transfer 2
XMP/IPTC-voorinstellingen kunnen ook worden geregistreerd in Nikon Transfer 2. Bovendien kan Nikon Transfer 2 metagegevens opslaan als een aanpassingsbestand wanneer beelden naar een computer worden overgezet.

Geregistreerde XMP/IPTC-gegevens laden

In het ViewNX-i-venster kunt u de geregistreerde XMP/IPTC-voorinstellingen laden en ze opslaan als aanpassingsbestanden van de beelden.
 1. Selecteer een beeld, plaats de cursor op [XMP/IPTC-voorinstelling laden] in het menu [Wijzig] en selecteer vervolgens de XMP/IPTC-voorinstelling die u wenst te laden.
  De XMP/IPTC-gegevens van de geselecteerde XMP/IPTC-voorinstelling worden opgeslagen als het aanpassingbestand van het beeld.
  • Alleen de informatie in de invoervelden die aangevinkt zijn bij “XMP/IPTC-voorinstelling beheren” wordt geladen.
  • Als er geen XMP/IPTC-voorinstelling geregistreerd is, kan [XMP/IPTC-voorinstelling laden] van het menu [Wijzig] niet worden geselecteerd.
XMP/IPTC-voorinstellingen laden
 • Als u de opdracht [XMP/IPTC-voorinstelling laden] uitvoert terwijl het palet [Aanpassingen/Metagegevens] wordt weergegeven, worden de geladen XMP/IPTC-gegevens ingevoerd in elk veld van [XMP/IPTC-gegevens]. Klik op om de XMP/IPTC-gegevens op te slaan in het aanpassingsbestand van het geselecteerde beeld.
 • Als het palet [Aanpassingen/Metagegevens] niet wordt weergegeven, verschijnt het scherm [Wijzigingen in XMP/IPTC-gegevens]. Klik op [Ja] om de XMP/IPTC-gegevens op te slaan in het aanpassingsbestand van het geselecteerde beeld.
Opmerkingen
 • Wanneer er reeds XMP/IPTC-gegevens opgeslagen zijn als het aanpassingsbestand van een beeld, zal de inhoud van de geladen XMP/IPTC-voorinstelling de bestaande XMP/IPTC-gegevens overschrijven.
 • Velden die ingesteld zijn als “Wis” in de XMP/IPTC-voorinstelling worden gewist.