Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Achtergrondmuziek invoegen

U kunt achtergrondmuziek aan de film toevoegen om de sfeer aan te passen of de indruk te versterken.
WAV en AAC kunnen worden gebruikt als indelingen voor muziekbestanden. WAV-bestanden in meer dan 16-bits kunnen niet worden geregistreerd.

Achtergrondmuziek registreren

 1. Klik op het tabblad [Sfeer/duur].
  Het insteltabblad Achtergrondmuziek verschijnt.
  In de lijst met achtergrondmuziek vindt u reeds geregistreerde voorbeeld-muziekbestanden.
  Klik op / voor elk muziekbestand om afspelen in of uit te schakelen. De totale afspeelduur van de achtergrondmuziek wordt rechtsonder in de lijst met muziekbestanden weergegeven.
 1. Klik op [Toevoegen...].
  Er wordt een scherm weergegeven voor het selecteren van muziekbestanden.
 1. Selecteer het muziekbestand dat u wilt gebruiken en klik op [Openen].
  Het muziekbestand wordt toegevoegd aan [Achtergrondmuziek (wav, m4a)].
  U kunt tot 10 muziekbestanden registeren.
  De geregistreerde muziekbestanden worden in volgorde weergegeven bij [Achtergrondmuziek (wav, m4a)]. Wanneer de gemaakte film wordt afgespeeld, wordt de achtergrondmuziek afgespeeld in de weergegeven volgorde.

De afspeelvolgorde van de achtergrondmuziek herschikken

U kunt de afspeelvolgorde wijzigen door een muziekbestand te selecteren en het omhoog of omlaag te slepen naar een andere positie.

Achtergrondmuziek verwijderen

Selecteer een muziekbestand waarvan u de registratie ongedaan wilt maken, klik vervolgens rechts en selecteer [Verwijderen].
De voorgeregistreerde voorbeeldbestanden kunt u niet verwijderen.
Afspelen van achtergrondmuziek
De afspeelstijl van de achtergrondmuziek wijzigt overeenkomstig de instellingen van de gemaakte film.
 • Als de gemaakte film foto's bevat met de overgangsstijl [Stop-motion], en wanneer [Duur:] is ingesteld op [Normaal], kunt u [Aantal herhalingen:] instellen voor de film (selecteer 1, 2, 3 of 5). De achtergrondmuziek eindigt wanneer de filmweergave eindigt.
 • Als de gemaakte film foto's bevat met de overgangsstijl [Stop-motion], en wanneer [Duur:] is ingesteld op [Duur van foto's automatisch aanpassen aan achtergrondmuziek], wordt [Aantal herhalingen:] automatisch ingesteld voor de film op basis van de afspeelduur van de achtergrondmuziek. Wanneer [Aantal herhalingen:] echter is ingesteld op meer dan 30 voor de film, verschijnt een foutmelding, de instelling gaat naar [Normaal] en [Duur van foto's automatisch aanpassen aan achtergrondmuziek] is niet beschikbaar.
 • Als de gemaakte film foto's bevat met een andere overgangsstijl dan [Stop-motion], en wanneer [Duur:] is ingesteld op [Duur van foto's automatisch aanpassen aan achtergrondmuziek], wordt het aantal seconden weergegeven dat foto's worden afgespeeld. Als de afspeelduur van foto's echter minder dan 2 seconden of 15 seconden of meer bedraagt, verschijnt een foutmelding, de instelling gaat naar [Normaal] en [Duur van foto's automatisch aanpassen aan achtergrondmuziek] is niet beschikbaar.
De audio in het bronfilmbestand wordt bovenop de achtergrondmuziek weergegeven. U kunt de audio van het bronfilmbestand uitschakelen, zodat alleen de achtergrondmuziek hoorbaar is tijdens de weergave.
Raadpleeg “Het volume van bronfilmbestanden instellen op 0” voor meer informatie.
U kunt klikken op in de voorbeeldzone om alle geluiden in de huidige film te dempen.

Het volume van bronfilmbestanden instellen op 0

U kunt het volume van bronfilmbestanden instellen op 0.
Wanneer u achtergrondmuziek gebruikt, kunt u het volume van de bronfilmbestanden instellen op 0, zodat alleen de achtergrondmuziek hoorbaar is tijdens de weergave.
 1. In het menu [Clip] selecteert u [Volume van alle films instellen op 0].
Het oorspronkelijke volume van alle filmbestanden in het Storyboard herstellen
U kunt het oorspronkelijke volume van de filmbestanden herstellen door [Volume van alle films opnieuw instellen] te selecteren in het menu [Clip].