• Start
  • Webservices gebruiken

Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Webservices gebruiken

Met behulp van ViewNX-i kunt u beelden en films uploaden naar “NIKON IMAGE SPACE”-webservices die door Nikon worden voorzien, en deze delen, bekijken en organiseren.
Accountregistratie bij webservices (aanmelding/authenticatie) is ook mogelijk in de werkruimte [Web].
U kunt beelden in albums op NIKON IMAGE SPACE op het palet [Navigatie] van de werkruimte [Web] bekijken en geposte commentaar en reacties controleren op het palet [Aanpassingen/Metagegevens].‎
Als u op (NIKON IMAGE SPACE) klikt, kunt u beelden en commentaar bekijken in de webbrowser van uw computer.