Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Beeldinstellingen (alleen RAW-beelden)

Het Picture Control-systeem is een beeldverwerkingssysteem voor RAW-beelden dat kan worden gebruikt door compatibele digitale camera's en programma's.
Zowel beginners als professionele fotografen kunnen deze functie flexibel gebruiken om RAW-beelden te bewerken.
Als u dezelfde Picture Control met dezelfde instellingen op verschillende compatibele digitale camera's gebruikt, kunt u beelden vastleggen met dezelfde beeldtoon, zoals scherpte, contrast, helderheid, verzadiging en tint.
Bovendien kunt u, voor RAW-beelden die werden gemaakt met een digitale camera van Nikon, dezelfde beeldtint verkrijgen wanneer u dezelfde beeldinstellingen en parameters gebruikt met een andere toepassing die compatibel is met het Picture Control-systeem.
De 4 types Picture Controls die hierna worden beschreven, zijn beschikbaar.
Nikon beeldinstellingen
Nikon beeldinstellingen zijn een set vooraf ingestelde beeldinstellingen die optimale waarden bieden voor helderheid, contrast, tint, enz. en die zo zorgen voor evenwichtige resultaten.
De acht types Nikon beeldinstellingen die hierna worden beschreven, zijn beschikbaar.
 • [A] Automatisch
 • Deze beeldinstelling is gebaseerd op [[SD] Standaard] en zorgt voor de automatische aanpassing van de tint en toon.
 • [SD] Standaard
 • Standaardbewerking voor een evenwichtig effect.
 • [NL] Neutraal
 • Minimale bewerking voor een natuurlijk effect.
 • [VI] Levendig
 • Beelden worden bijgewerkt voor een levendig fotoafdrukeffect.
 • [MC] Monochroom
 • Converteert beelden naar monochroom.
 • [PT] Portret
 • Afbeeldingen worden verwerkt om de kleur en textuur van de menselijke huid te verbeteren. Voor de D3-reeks, D300-reeks en D700 is dit een optionele Picture Control.
 • [LS] Landschap
 • Afbeeldingen worden verbeterd met een gevoel van diepte waarmee uiteenlopende landschappen worden verlevendigd. Voor de D3-reeks, D300-reeks en D700 is dit een optionele Picture Control.
 • [FL] Gelijkmatig
 • Deze Picture Control bevat een groot toonbereik, van hoge lichten tot schaduwen.
Optionele beeldinstellingen
De hierna beschreven Picture Controls zijn beschikbaar als optionele Nikon Picture Controls.
 • [M1] D2XMODE1
 • Deze optionele beeldinstelling creëert kleuren die gelijkaardig zijn aan de kleuren die worden gecreëerd met [Kleurstand] in [Stand I] van de Nikon D2X/D2XS-digitale camera. Een natuurlijke huidskleur bij portretten en een rijke gradatie worden geproduceerd zonder het beeld te moeten bewerken.
 • [M2] D2XMODE2
 • Deze optionele beeldinstelling creëert kleuren die gelijkaardig zijn aan de kleuren die worden gecreëerd met [Kleurstand] in [Stand II] van de Nikon D2X/D2XS-digitale camera. Texturen zijn rijk aan kleur en geschikt om uitgebreid te bewerken en te retoucheren.
 • [M3] D2XMODE3
 • Deze optionele beeldinstelling creëert kleuren die gelijkaardig zijn aan de kleuren die worden gecreëerd met [Kleurstand] in [Stand III] van de Nikon D2X/D2XS-digitale camera. Geschikt voor natuur- en landschapsbeelden. Het groen van de bomen en de blauwe lucht worden levendig weergegeven zonder het beeld te moeten bewerken.
 • Stel [Helderheid] in op [-1] in Picture Control Utility 2 om een helderheid te creëren gelijkaardig aan die van de Nikon D2X/D2XS-digitale camera.
 • Het gebruik van [D2XMODE1], [D2XMODE2] of [D2XMODE3] vormt geen garantie voor een identieke reproductie van de kleuren die worden gecreëerd met [Stand I], [Stand II] of [Stand III] van de Nikon D2X/D2XS-digitale camera.
Creative Picture Control (Creatieve Picture Control)
Creative Picture Control is beschikbaar voor de Z 7 of latere modellen. Diverse types zijn beschikbaar, elk bestaande uit een unieke combinatie van tint, toon, verzadiging en andere instellingen waarmee een specifiek effect in een beeld wordt verkregen.
De volgende 20 types Creative Picture Control zijn beschikbaar:
 • [01] Droom
 • [02] Ochtend
 • [03] Pop
 • [04] Zondag
 • [05] Somber
 • [06] Dramatisch
 • [07] Stilte
 • [08] Verbleekt
 • [09] Melancholisch
 • [10] Puur
 • [11] Denim
 • [12] Speelgoed
 • [13] Sepia
 • [14] Blauw
 • [15] Rood
 • [16] Roze
 • [17] Houtskool
 • [18] Grafiet
 • [19] Binair
 • [20] Koolstof
Eigen beeldinstellingen
U kunt uw eigen Picture Controls creëren op basis van een Nikon Picture Control, een optionele Picture Control of Creative Picture Control door gebruik te maken van de toepassing Picture Control Utility 2 of een compatibele camera. Eigen Picture Controls kunnen worden opgeslagen als instellingsbestanden en gedeeld door compatibele camera's en software.
Opmerkingen
 • Aanpassingen via beeldinstellingen worden mogelijk niet toegepast op het beeld als u het beeld opent met programma’s die niet compatibel zijn met het Picture Control-systeem.
 • Om eigen beeldinstellingen te importeren of te exporteren tussen een camera en ViewNX-i, moet de camera uitgerust zijn met de functie om eigen beeldinstellingen te maken.
 • De volgende types Nikon digitale spiegelreflexcamera zijn niet compatibel met het Picture Control-systeem:
 • D2-reeks, D1-reeks, D200, D100, D80, D70-reeks, D60, D50 en D40-reeks
 • COOLPIX Picture Control wordt niet ondersteund.
Opmerkingen over het gebruik van optionele Picture Controls.
Er bestaan twee types optionele Picture Controls: die voor de software en die voor de camera.
 • Software-verwante optionele Picture Controls
 • Deze optionele Picture Controls worden geïnstalleerd en zijn klaar voor gebruik wanneer de software wordt geïnstalleerd.
 • Camera-verwante optionele Picture Controls
 • Deze optionele Picture Controls kunnen voor gebruik worden gedownload via het internet. Ze kunnen worden gebruikt met de hierna vermelde cameramodellen.
 • [M1] D2XMODE1 / [M2] D2XMODE2 / [M3] D2XMODE3:
 • D3, D3X, D300, en D700
 • [PT] Portret / [LS] Landschap:
 • D3-reeks, D300-reeks, en D700
Voor meer informatie over het downloaden van optionele Picture Controls start u de meegeleverde Picture Control Utility 2-software en raadpleegt u de helpinformatie.
 1. Klik op om het gewenste kleurverwerkingsproces te selecteren.
  • De Picture Controls die u kunt instellen zijn afhankelijk van het geselecteerde kleurverwerkingsproces.
  • Selecteer [Laatste Picture Control-systeem] om het kleurverwerkingsproces toe te passen van de Picture Control die wordt gebruikt op de nieuwste Nikon-camera's.
  • Selecteer [Compatibel met camera] om het kleurverwerkingsproces toe te passen van de Picture Control die wordt gebruikt op de Nikon-camera waarmee het beeld werd vastgelegd.
 1. Klik op om de gewenste Picture Control te selecteren.
  RAW-beelden worden aangepast op basis van de geselecteerde beeldinstelling.
  U kunt Nikon beeldinstellingen, optionele beeldinstellingen en eigen beeldinstellingen selecteren die werden aangemaakt met Picture Control Utility 2.

Picture Control Utility 2 starten

Start Picture Control Utility 2 om een eigen beeldinstelling te creëren of te bewerken en te exporteren/importeren tussen ViewNX-i en de camera.
 1. Klik op [Hulpprogramma starten].
  Picture Control Utility 2 start en het beeld geselecteerd in ViewNX-i wordt weergegeven. Het weergegeven beeld wordt gebruikt als een voorbeeldbestand om eigen beeldinstellingen te creëren of te bewerken.
  Alleen RAW-beelden in NEF-indeling die door een Nikon digitale spiegelreflexcamera, systeemcamera of COOLPIX A werden gemaakt, kunnen als voorbeeldbeelden worden gebruikt. Als beelden in andere indelingen werden geselecteerd, wordt een standaardbeeld weergegeven.
  • U kunt Picture Control Utility 2 ook starten door [Picture Control Utility 2 starten] te selecteren in het menu [Bestand].
Opmerkingen
 • ViewNX-i ondersteunt COOLPIX Picture Control niet.
 • Het RAW-beeld in NEF-indeling dat met een COOLPIX-camera werd opgenomen, kan niet worden aangepast met Picture Control van ViewNX-i (behalve COOLPIX A).
RAW-beelden genomen of aangepast met behulp van een optionele beeldinstelling die niet is geïnstalleerd in ViewNX-i
De eerste keer dat u het beeld selecteert na het starten van ViewNX-i, zal een melding worden weergegeven die u erop wijst dat er bepaalde beperkingen gelden voor het weergeven of bewerken van het beeld in ViewNX-i.
Via het meldingsscherm kunt u verdergaan naar een downloadsite. Volg de instructies op de webpagina om de overeenkomstige optionele beeldinstelling te downloaden en te installeren.
Raadpleeg “Ondersteunde indelingen” voor de geldende beperkingen wanneer een optionele beeldinstelling die werd toegepast bij het opnemen niet is geïnstalleerd in ViewNX-i.
Over D2X series Picture Controls
D2X series Picture Controls, met name de opties optionele Picture Controls [D2XMODE1], [D2XMODE2] en [D2XMODE3] en aangepaste Picture Controls gemaakt op basis hiervan, kunnen worden gebruikt wanneer aan allebei de volgende voorwaarden is voldaan:
 • Het RAW-beeld werd opgenomen op een D3-reeks-, D300-reeks-, D700-, D90-, D5000- of D3000-camera.
 • (D2X series Picture Controls kunnen niet worden toegepast op beelden die werden opgenomen op andere camera's dan de hierboven vermelde modellen.)
 • [Proces dat wordt ondersteund door uw camera]is geselecteerd voor [Kleurverwerkingsproces].
Wanneer [Laatste Picture Control-systeem] is geselecteerd voor de Picture Control in het scherm [RAW-verwerking] in [Voorkeuren]
Wanneer u een RAW-beeld opent dat werd vastgelegd met een D2X series Picture Control, dan vervangt [Standaard] automatisch die Picture Control.