Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Back-upkopieën maken tijdens het overzetten

Tijdens het overzetten kunnen extra kopieën van de overgezette bestanden worden opgeslagen op een back-uplocatie opgegeven op het paneel [Back-updoel] in het gebied met overdrachtopties. U kunt deze back-upkopieën gebruiken mochten de bestanden in de bestemmingsmap per ongeluk worden verwijderd of overschreven.

Back-upkopieën maken

 1. Klik op [Back-updoel] in het gebied met overdrachtopties.
  Het paneel [Back-updoel] wordt weergegeven.
 1. Vink [Back-up van bestanden opslaan] aan.
  Alle bestanden die worden overgezet terwijl de optie [Back-up van bestanden opslaan] geselecteerd is, worden automatisch gekopieerd naar het reservedoel.
Standaardreservedoelen
Bestanden worden standaard overgezet naar een nieuwe submap in de onderstaande mappen.
 • Windows:
 • [(Gebruikersnaam)] > [Afbeeldingen] > [Image Backup]
 • Mac OS:
 • [Gebruikers] > [(Gebruikersnaam)] > [Afbeeldingen] > [Image Backup]
Raadpleeg “Een reservedoel kiezen” hieronder voor meer informatie over het kiezen van een ander reservedoel.

Een reservedoel kiezen

 1. Open het paneel [Back-updoel] in het gebied met overdrachtopties en vink [Back-up van bestanden opslaan] aan.
 1. Klik op in het menu [Back-upmap:] en selecteer [Bladeren...].
  Een scherm voor het selecteren van mappen wordt weergegeven.
 1. Navigeer naar de gewenste bestemming en klik op [OK].
  De geselecteerde map wordt weergegeven onder de back-upmap.
[Dezelfde instellingen gebruiken als voor Primaire doel]
Als deze optie geselecteerd is, zullen instellingen betreffende de nieuwe submappen en de overgezette bestanden (behalve de plaats van de back-upbestemming) dezelfde zijn als deze die ingesteld zijn op het paneel [Primaire doel].
Een back-upmap kiezen
Als de back-upmap dezelfde is als de map die geselecteerd is op het paneel [Primaire doel] of als de back-upmap zich in de bestemmingsmap bevindt (of omgekeerd), wordt er een waarschuwing weergegeven en worden er geen back-upkopieën gemaakt.