Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Labels

Met het menu [Labels] onder [Voorkeuren] kunt u de naam van het label wijzigen. Als u een label toevoegt aan een beeld, wordt de gewijzigde labelnaam opgeslagen in het XMP-gedeelte van het beeld.
[Standaardwaarden gebruiken]
Als deze optie aangevinkt is, worden de standaardwaarden voor alle labelinstellingen gebruikt.
(Label)
Typ de gewenste naam in de invoervakken. Verwijder daartoe het vinkje bij [Standaardwaarden gebruiken].
De gewijzigde naam wordt weergegeven of weerspiegeld in de volgende items:
  • [Label] op het palet [Aanpassingen/Metagegevens]
  • [Labels toepassen] in het menu [Foto]
  • [Labels] in [Bestanden selecteren] in het menu [Wijzig]
  • [XMP/IPTC-voorinstelling] van ViewNX-i en Nikon Transfer 2
Voor meer informatie over XMP/IPTC-gegevens en XMP/IPTC-voorinstellingen raadpleegt u “Metagegevens tonen” en “XMP/IPTC-voorinstelling gebruiken”.