Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Openen met de Windows Verkenner/Finder

U kunt de huidige map openen met Windows Verkenner (Finder in Mac OS).
  1. In het menu [Bestand] selecteert u [Openen met de Windows Verkenner] ([Openen in Finder] in Mac OS).
    Windows Verkenner (Finder in Mac OS) start en het geselecteerde beeldbestand en de map worden weergegeven.
Opmerkingen
Om te voorkomen dat aanpassingsbestanden worden ontkoppeld van hun gekoppelde beelden, gebruikt u ViewNX-i om beeld- en filmbestanden te verplaatsen, te kopiëren of te hernoemen.