Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Films

In het menu [Films] onder [Voorkeuren] kunnen de volgende instellingen worden opgegeven.
[Films] (alleen Windows)
Selecteer of u prioriteit wilt geven aan de kleurreproductie of de afspeelsnelheid bij het afspelen van films.
  • [Voorkeur voor beeldsnelheid]
  • Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt voorrang gegeven aan het vloeiend afspelen van films.
  • Wanneer deze optie niet is geselecteerd, wordt voorrang gegeven aan de kleurreproductie bij het afspelen van films.