Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Bestands- en cameragegevens gebruiken

De bestands- en cameragegevens zijn een onderdeel van de metagegevens die onder meer de camera-instellingen tijdens het opnemen, zoals de belichtingswaarde of de brandpuntsafstand, bevatten.

Bestands- en cameragegevens kopiëren naar het klembord

U kunt de “Bestands-/Camera-gegevens” van de metagegevens kopiëren naar het klembord en plakken op andere beelden in een ander programma.
 1. Selecteer een bestand waarvan u de “Bestands-/Camera-gegevens” wilt kopiëren en selecteer [Bestands- en cameragegevens kopiëren] uit het menu [Wijzig].
  Alle items in “Bestands- en cameragegevens” worden gekopieerd naar het klembord.
  De “Bestands-/Camera-gegevens” worden gekopieerd naar het klembord met automatische lijninvoer en tabuitlijning, en worden weergegeven per itemnaam en -waarde.
Een gewenste categorie kopiëren van Bestands-/Camera-gegevens
U kunt de gewenste categorie kopiëren uit “Bestands-/Camera-gegevens”. Bekijk de volledige weergave van [Bestands-/Camera-gegevens] op het palet [Aanpassingen/Metagegevens] en plaats de cursor op de gewenste categorie, waarna u rechts klikt (“Control”+klik in Mac OS) om [Gegevens kopiëren] te selecteren.

Bestands- en cameragegevens exporteren

U kunt “Bestands-/Camera-gegevens” van meerdere bestanden exporteren en opslaan als een tekstbestand of CSV-bestand.
Als een opgeslagen tekstbestand of CSV-bestand wordt geopend met rekenbladsoftware, verschijnt een tabel met elk bestand in elke rij en elk item van de “Bestands-/Camera-gegevens” in elke kolom.
 1. Selecteer de bestanden waarvoor u de “Bestands-/Camera-gegevens” wenst te exporteren, en selecteer vervolgens [Bestands- en cameragegevens exporteren...] in het menu [Bestand].
  Er verschijnt een scherm waarin u de bestemming voor de export, de bestandsnaam en de bestandsindeling voor het geëxporteerde tekstbestand of CSV-bestand kunt opgeven.
  Selecteer de tekstbestandsindeling (.txt) of CSV-bestand (.csv). Selecteer de bestandsindeling zoals rekenbladsoftware of databanksoftware, afhankelijk van het doel of de situatie.
  • In een tekstbestand (.txt) wordt elk item gescheiden door een tab.
  • In een CSV-bestand (.csv) wordt elk item gescheiden door een komma.
  • Als er geen bestand geselecteerd is, worden de “Bestands-/Camera-gegevens” geëxporteerd van alle momenteel weergegeven bestanden.
 1. Specificeer de exportbestemming, de bestandsnaam en de bestandsindeling en klik vervolgens op .
  De geëxporteerde “Bestands-/Camera-gegevens” worden opgeslagen als een tekst- of CSV-bestand.