Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Weergave

In het menu [Weergave] onder [Voorkeuren] kunnen de volgende instellingen worden opgegeven.
[Grootte van tekst en pictogrammen]
Kies de grootte van de letters en pictogrammen in de gebruikersinterface.
[Achtergrondkleur]
Voor het instellen van de achtergrondkleur van de beeldweergavezone en de Filmstrip.
[Standaardinstellingen herstellen]
Reset alle items in het menu [Weergave] naar de standaardwaarden.