Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Stap 3: De bewerkte resultaten exporteren als een filmbestand

U kunt de bewerkte inhoud exporteren en opslaan als een nieuw filmbestand.

Het gecreëerde Storyboard exporteren als filmbestand

U kunt het gemaakte Storyboard exporteren als een nieuw filmbestand.
Het geëxporteerde filmbestand kan worden opgenomen op een dvd met in de handel verkrijgbare programma's of met de hulpprogramma's van het besturingssysteem.
 1. Klik op .
  Het venster voor het opgeven van de bestandsnaam en -indeling voor de te exporteren film wordt weergegeven.
  Raadpleeg “Films exporteren (films converteren/combineren/creëren)” voor meer informatie over de exportinstellingen voor films.
Geregistreerde beeldbestanden, filmbestanden en muziekbestanden
Geregistreerde bestanden kunnen niet naar het Storyboard worden geladen als u een van de hierna vermelde bewerkingen uitvoert met ViewNX-i, de Verkenner of Finder.
 • Verwijderen van de computer
 • De bestanden verplaatsen naar een andere schijf of map
 • Bestandsnamen wijzigen
Wanneer een beeld- of filmbestand niet kan worden geladen, wordt de miniatuurafbeelding ervan verwijderd uit het Storyboard. Als een muziekbestand niet kan worden geladen, wordt het verwijderd uit de lijst met achtergrondmuziek in het tabblad [Sfeer/duur].
Op de pagina's die volgen na “Gedetailleerde handelingen” vindt u meer informatie over de functies die totnogtoe werden besproken.