Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Stap 3: bestanden bekijken

Standaard wordt de verbinding tussen de camera en de computer automatisch beëindigd en Nikon Transfer 2 sluit automatisch wanneer de bestandsoverdracht voltooid is. Schakel de camera uit en koppel de USB-kabel los.
Wanneer de overdracht voltooid is, wordt het venster van ViewNX-i geopend en worden de bestanden weergegeven.
In Basisbewerkingen van het ViewNX-i-venster worden de basisbewerkingen van het ViewNX-i-venster beschreven.
Standaardbestemmingsmappen
Bestanden worden standaard overgezet naar een nieuwe submap in de onderstaande mappen.
 • Windows:
 • [(Gebruikersnaam)] > [Afbeeldingen] > [Nikon Transfer 2]
 • Mac OS:
 • [Gebruikers] > [(Gebruikersnaam)] > [Afbeeldingen] > [Nikon Transfer 2]
Se ”Een bestemmingsmap kiezen” för information om att ändra standarddestinationen.
Verborgen beelden (alleen Windows)
Beelden die verborgen zijn met de optie Beeld verbergen van de camera worden weergegeven in de miniaturenlijst maar worden behandeld als verborgen beelden na het overzetten naar een Windows-computer. Volg de onderstaande stappen om verborgen beelden te bekijken op een Windows-computer:
 • Windows 10: Klik rechts op de knop [Starten] en selecteer [Bestandenverkenner]. Selecteer [Bestand] en vervolgens [Map- en zoekopties wijzigen] om het dialoogvenster [Mapopties] te openen. Klik op het tabblad [Weergave] en stel [Verborgen bestanden en mappen] bij [Geavanceerde instellingen] in op [Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven].
 • Windows 8.1: klik met de rechtermuisknop op de knop [Starten] en selecteer “Configuratiescherm”. Selecteer [Vormgeving en persoonlijke instellingen] en vervolgens [Mapopties] om het dialoogvenster [Mapopties] te openen. Klik op het tabblad [Weergave] en stel [Verborgen bestanden en mappen] bij [Geavanceerde instellingen] in op [Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven].
Apparaten van het systeem verwijderen
Raadpleeg in de volgende gevallen “Apparaten van het systeem verwijderen” en verbreek de verbinding op de correcte manier vooraleer u de camera uitschakelt of de USB-kabel loskoppelt.
 • [Mass Storage] is geselecteerd voor de USB-optie van de camera.
 • Bestanden worden overgezet met een kaartlezer.
Als ViewNX-i niet start
 • Selecteer de optie [Doelmap in het volgende programma openen] in het paneel [Voorkeuren] van Nikon Transfer 2. Raadpleeg “Het paneel [Voorkeuren]” voor meer details.
 • Merk op dat bij de standaardinstellingen de geselecteerde applicatie niet gestart wordt als alle bestanden reeds voordien werden overgezet.
Als Nikon Transfer 2 niet automatisch sluit