Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Bestandsbeheer

In het menu [Bestandsbeheer] onder [Voorkeuren] kunnen de volgende instellingen worden opgegeven.
[Bewegingssnapshots (NMS-bestanden)]
Stel in of 'Bewegingssnapshot'-beelden in NMS (MOV + JPEG)-indeling alleen als MOV-bestanden worden overgezet naar de Nikon-software voor filmbewerking, of als MOV-bestanden en JPEG-beelden.
  • [JPEG overzetten naar de Nikon-software voor filmbewerking]
  • Wanneer een vinkje wordt toegevoegd, worden zowel het MOV-bestand als het JPEG-beeld die deel uitmaken van een 'Bewegingssnapshot'-beeld in NMS (MOV + JPEG)-indeling, overgedragen naar de software.
  • Wanneer het vinkje wordt verwijderd, wordt alleen het MOV-bestand dat deel uitmaakt van een 'Bewegingssnapshot'-beeld in NMS (MOV + JPEG)-indeling, overgedragen naar de software.
[Standaardinstellingen herstellen]
Reset alle instellingen in dit menu.