Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Beelden bekijken in automatisch afspelen

In Automatisch afspelen kunt u stilstaande beelden in de geselecteerde map automatisch een voor een schermvullend weergeven. U kunt beelden aan het fotovak toevoegen of labels/scores aan beelden toevoegen tijdens automatisch afspelen.

Bekijken in automatisch afspelen

 1. Klik op op de uitvoerbalk.
  Automatisch afspelen start.
Beeldweergavemethode
 • Wanneer slechts één beeld is geselecteerd
 • Automatisch afspelen start met het geselecteerde beeld en eindigt wanneer het beeld voor het geselecteerde beeld wordt weergegeven.
 • Wanneer meerdere beelden zijn geselecteerd
 • Automatisch afspelen speelt alleen de geselecteerde beelden af en eindigt wanneer het laatste beeld wordt weergegeven.
 • Wanneer geen beeld is geselecteerd
 • Automatisch afspelen start met het eerste beeld in de map en eindigt met het laatste beeld.

Bedieningen tijdens automatisch afspelen

Tijdens automatisch afspelen kunt u het palet met hulpmiddelen voor beeldbehandeling gebruiken om de weergave te bedienen of de beeldinstellingen te configureren.
Kies of het palet met hulpmiddelen voor beeldbehandeling al dan niet wordt weergegeven. Selecteer deze optie om het palet altijd weer te geven.
Voegt een label toe aan de geselecteerde of weergegeven beelden.
Kent een score toe aan de geselecteerde of weergegeven beelden.
Klik op om het vorige beeld weer te geven. Klik op om het volgende beeld weer te geven. Klik op om automatisch afspelen te pauzeren. Klik op om het afspelen te starten.
[Langzaam]/[Standaard]/[Snel]
Stelt de weergaveduur voor elk beeld in. U kunt de duur kiezen uit de volgende opties: [Langzaam] (7 seconden), [Standaard] (3 seconden), [Snel] (1 seconde)
/
Draait het weergegeven beeld in de overeenstemmende richting.
Voegt het huidige beeld in de beeldweergavezone toe aan het fotovak.
Door te klikken op het pictogram, schakelt u tussen tonen en verbergen van de bestandsinformatie van het weergegeven beeld. Enkel items die informatie bevatten, worden weergegeven.
Toont het histogram van het weergegeven beeld. Voor meer informatie over het histogram raadpleegt u “Histogram tonen”.
Stopt Automatisch afspelen.