Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Longitudinale chromatische aberratie-correctie

U kunt kleurslip (kleuruitvloei) ten gevolge van longitudinale chromatische aberratie van RAW- (NEF, NRW), JPEG- en TIFF-beelden verminderen.
Longitudinale chromatische aberratie is een fenomeen waardoor er een positieverschuiving van een beeld optreedt ten gevolge van verschillen in de golflengte van het licht. Ten gevolge van longitudinale chromatische aberratie kan er kleurslip optreden in het onderwerp waarop is scherpgesteld of de omliggende delen.
Longitudinale chromatische aberratie doet zich vooral voor als een krachtige telelens wordt gebruikt of als de omgeving van het onderwerp helder verlicht is.
  1. Kruis de optie [Automatisch] in [Longitudinale chrom. aberratie] aan en versleep de schuiver om de waarde in te stellen.
    Kleurslip veroorzaakt door longitudinale chromatische aberratie wordt gecorrigeerd.
    Als [Automatisch] aangekruist is, wordt de waarde eerst ingesteld op [50]. Versleep de schuiver om de waarde in te stellen. U kunt een waarde instellen van 0 tot 100. Hoe groter de waarde die u opgeeft, hoe meer correctie er wordt toegepast. Als [Automatisch] niet aangekruist is, wordt er geen correctie toegepast.
    U kunt de waarde opgeven door een cijferwaarde in te voeren in het invoervak.