Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Hulpmiddelpallet beeldbehandeling

In de modus [Image-viewer] of [Volledig scherm] wordt dit palet weergegeven wanneer de cursor in het palet met hulpmiddelen voor beeldbehandeling wordt geplaatst. U kunt beelden aan het fotovak toevoegen of labels/scores toevoegen aan beelden.
Kies of het palet met hulpmiddelen voor beeldbehandeling al dan niet altijd wordt weergegeven. Wanneer u klikt, wijzigt het pictogram naar en wordt het palet altijd weergegeven.
Voegt een label toe aan de geselecteerde of weergegeven beelden.
Kent een score toe aan de geselecteerde of weergegeven beelden.
Voegt het huidige beeld in de beeldweergavezone toe aan het fotovak.
/
Draait het weergegeven beeld in de overeenstemmende richting.
/
Selecteert het vorige/volgende bestand in de beeldweergavezone.
Toont het volgnummer van het momenteel geselecteerde bestand en het aantal bestanden in de momenteel geselecteerde map, gescheiden door een schuine streep.