Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Een indexprint bijvoegen

U kunt meerdere beelden in indexindeling bijvoegen aan een e-mailbericht. U kunt eveneens de kleur van de foto-omlijsting wijzigen of beelden sorteren in indexindeling met elke bestandsnaam. Om de indexprint van beelden bij te voegen, opent u het scherm [E-mail], selecteert u [Indexprint] bij [Verzenden als:] en geeft u vervolgens de gedetailleerde instellingen op.
[Beeldinstellingen:]
Selecteer het formaat van de foto-omlijsting (in pixels). Klik op om het formaat te selecteren.
[Kwaliteit:]
Versleep de schuiver horizontaal om de beeldkwaliteit op te geven (compressieverhouding).
De kwaliteit kan als volgt van links naar rechts worden opgegeven: [Hoogste compressieverhouding] - [Goede compressieverhouding] - [Goede balans] - [Goede kwaliteit] - [Uitstekende kwaliteit].
Compressieverhouding van JPEG-beelden
Door [Hoogste compressieverhouding] te definiëren voor een JPEG-beeld, wordt het bestand klein, maar vermindert de beeldkwaliteit. Wanneer u echter [Uitstekende kwaliteit] definieert, wordt het gecomprimeerde bestand vrij groot, maar is de beeldkwaliteit beter.
[Layout:]
Klik op om een lay-out te selecteren voor beelden in een foto-omlijsting.
De selecteerbare lay-outs variëren naargelang het formaat opgegeven bij [Beeldinstellingen:].
[Namen]
Wanneer deze optie geselecteerd is, wordt de bestandsnaam weergegeven onder het beeld.
[Achtergrondkleur:]
Voor het selecteren van de achtergrondkleur voor de foto-omlijsting. Wanneer u rechts van [Achtergrondkleur:] op de huidige kleurstaal klikt, wordt het kleurinstelscherm weergegeven en kunt u de achtergrondkleur opgeven voor de foto-omlijsting.