Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Hoge lichten en schaduwen aanpassen

U kunt hoge lichten en schaduwen aanpassen in RAW- (NEF, NRW), JPEG- en TIFF-beelden.
Met [Details in hoge lichten] worden hoge lichten in beelden aangepast, zodat de verloren details in de beelden zichtbaar worden.
Met [Details in schaduwen] worden schaduwen in beelden aangepast, zodat verloren details in beelden zichtbaar worden.
  1. Versleep de schuiver [Details in hoge lichten] of [Details in schaduwen] om de waarde in te stellen.
    Delen van een beeld met hoge lichten of schaduwen worden aangepast. U kunt een waarde instellen van 0 tot 100. Hoe groter de ingegeven waarde, hoe groter de aanpassing. Als de waarde [0] is, is er geen wijziging.
    [Details in hoge lichten] biedt betere resultaten bij toepassing op NEF-beelden.
    U kunt de waarde opgeven door een cijferwaarde in te voeren in het invoervak.