Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Map maken

U kunt een submap aanmaken in de huidige map.
 1. In het menu [Bestand] selecteert u [Nieuwe map].
  Er wordt een nieuwe map gemaakt, waarvan u de naam kunt wijzigen.
 1. Typ een naam voor de map en druk op de toets “Enter” (of op de toets “Return” in Mac OS).
  De mapnaam wordt ingevoerd.
  Voor meer details over het achteraf wijzigen van de naam van een map, raadpleegt u “Naam van bestanden of mappen wijzigen”.
Een map aanmaken
U kunt instellen of mappictogrammen voor of na bestandspictogrammen worden weergegeven in de beeldweergavezone of de Filmstrip.
Voor meer informatie raadpleegt u “Opties/voorkeuren voor het venster van ViewNX-i” / “Miniaturen”.