Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Gradaties corrigeren (D-Lighting HS)

U kunt de gradatievolgorde in RAW- (NEF, NRW), JPEG- en TIFF-beelden aanpassen via D-Lighting HS.
D-Lighting HS toont details in schaduwen en hoge lichten, waarbij onderbelichting, tegenlicht of onvoldoende flitslicht wordt gecorrigeerd zonder de correct belichte delen aan te passen of ongewenste fenomenen te introduceren. D-Lighting HS kan ook helpen om details te tonen in overbelichte delen van fel belichte scènes.
  1. Versleep de schuiver [D-Lighting HS] om de waarde in te stellen.
    De details in schaduwen en hoge lichten van het beeld worden aangepast. U kunt een waarde instellen van 0 tot 100. Hoe groter de ingegeven waarde, hoe groter de aanpassing. Als de waarde [0] is, is er geen wijziging.
    U kunt de waarde opgeven door een cijferwaarde in te voeren in het invoervak.