Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Favorieten

In het menu [Favorieten] onder [Voorkeuren] kunnen de volgende instellingen worden opgegeven.
[Standaardmappen]
Stel deze optie in om de inhoud van [Favorieten] op het palet [Navigatie] weer te geven.
Wanneer bepaalde Nikon-programma's reeds zijn geïnstalleerd op uw pc, worden exclusieve mappen van die programma's automatisch geregistreerd in de favoriete map. In het menu [Favorieten] kunt u de weergavepositie van de exclusieve mappen wijzigen of omschakelen tussen tonen/verbergen. Voor meer informatie over de favoriete map raadpleegt u “Map toevoegen aan de map Favorieten”.
 • [Standaardmappen weergeven]
 • Hiermee worden de exclusieve mappen van Nikon-programma's weergegeven in de favoriete map, die wordt weergegeven in de volgende lijsten:
  [Favorieten] op het palet [Navigatie].
  [Favorieten] in het menu [Weergave].
 • Als dit vakje niet aangekruist is, worden exclusieve mappen voor Nikon-programma's niet weergegeven.
 • [Standaardmappen weergeven aan het begin van de lijst]
 • Als het vakje aangekruist is, worden exclusieve mappen van Nikon-programma's bovenaan de lijst met favoriete mappen weergegeven.
[Standaardinstellingen herstellen]
Reset alle instellingen in dit menu.