• Start
  • Bestanden overzetten

Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Bestanden overzetten

U kunt bestanden overzetten van een digitale camera naar een computer. Gebruik Nikon Transfer 2 voor bestandsoverdracht.
Voor meer informatie over de basishandelingen voor het overzetten van bestanden raadpleegt u “Basishandelingen”.

Functies en bedieningselementen van het venster van Nikon Transfer 2

Dit onderdeel geeft u meer informatie over softwarevensters, pictogrammen of knoppen.

Nikon Transfer 2 starten en afsluiten

U kunt Nikon Transfer 2 starten door een camera aan te sluiten op de computer.

Bestanden overzetten van andere apparaten

Nikon Transfer 2 kan worden gebruikt voor het overzetten van afbeeldingen of video vanaf een geheugenkaart die in een kaartlezer of kaartsleuf is geplaatst.

Apparaten van het systeem verwijderen

Dit onderdeel beschrijft hoe u de verbinding tussen een camera of kaartlezer en een computer kunt verbreken.

Een bron kiezen

Dit onderdeel beschrijft hoe u het bronapparaat kunt selecteren wanneer een camera of kaartlezer verbonden is met een computer.

De Miniaturenlijst

Miniaturen worden aangegeven door pictogrammen die de bestandskenmerken en de status van het overzetten weergeven. U kunt ze ook sorteren volgens, datum, map en bestandstype.

Bestanden selecteren om over te zetten

U kunt specifieke bestanden selecteren en overzetten naar een computer.

Overdrachtopties

Tijdens het overzetten kunt u tegelijk op een andere schijf back-ups maken van de bestanden die worden overgezet. U kunt eveneens informatie om de beelden te organiseren of te sorteren, opslaan als een aanpassingsbestand.

Apparaten aansluiten en Nikon Transfer 2 starten

Dit onderdeel beschrijft hoe u Nikon Transfer 2 kunt starten wanneer een digitale camera verbonden is met een computer, hetgeen afhangt van het besturingssysteem.

Problemen oplossen

Raadpleeg dit onderdeel indien er problemen optreden bij het overzetten van bestanden.

Overdrachtinstellingen

Menu's