• Start
  • Bestanden bekijken of sorteren

Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Bestanden bekijken of sorteren

Dit hoofdstuk geeft u meer informatie over de functies in het hoofdvenster van ViewNX-i.
Raadpleeg “Basisbewerkingen van het ViewNX-i-venster” voor de basisbewerkingen van de ViewNX-i, zoals schakelen van de werkruimte, weergeven van paletten of wijzigen van de weergavemodus.

Functies en bedieningselementen van het venster van ViewNX-i

Dit onderdeel geeft u meer informatie over softwarevensters, pictogrammen of knoppen.

Functies in het venster van ViewNX-i

Dit onderdeel geeft u meer informatie over de functies die worden gebruikt voor het draaien van beelden, weergeven van een histogram, afspelen van een beeld/film enz.

Bestandsbewerkingen

U kunt bestanden/mappen verplaatsen, kopiëren, verwijderen of beveiligen volgens een gelijkaardige methode als in Windows Verkenner of in Finder.

Ingebedde informatie van beelden bekijken/bewerken

U kunt beelden sorteren of er een waarde aan toekennen via labels of scores.
U kunt de camera-instellingen bekijken tijdens het opnemen of de trefwoorden/beschrijving van een beeld aanpassen.

Voorkeuren

Menulijst