Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Software updaten

U kunt ViewNX-i updaten via het internet.
  1. In het menu [Help] selecteert u [Controleren op nieuwe updates...].
    “Nikon Message Center 2” wordt gestart en controleert of er updates beschikbaar zijn voor ViewNX-i via het internet.
  • Nikon Message Center 2 kan ook controleren of er updates beschikbaar zijn voor de firmware van digitale camera's van Nikon of andere producten.
  • Voor instructies over het gebruik van Nikon Message Center 2, raadpleegt u de Help bij “Nikon Message Center 2”.