Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Log Matching

In [Log Matching] in [Voorkeuren] kunnen de volgende instellingen worden opgegeven.
[Afstandeenheid voor het weergeven van hoogte of waterdiepte]
Naast [Instelling van besturingssysteem gebruiken] kunt u meter (m) of voet (ft) selecteren als eenheid voor de hoogte (barometer)-/dieptegrafiek. De selectie is alleen van invloed op de grafiekweergave.
[Tijdzone]
U kunt de tijdzone instellen waarin een beeld werd gemaakt, en kiezen hoe informatie over de opnamelocatie aan het beeld wordt toegewezen. Voor meer informatie over de instellingen raadpleegt u “Applicatie-instellingen voor locatielogboek configureren”.
[Locatie toewijzen]
Bepaalt hoe locatiegegevens aan beelden worden toegewezen. Voor meer informatie over het configureren van de instelling raadpleegt u “Locatiegegevens toevoegen op basis van locatielogboek”.