Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Miniaturen

In het menu [Miniaturen] onder [Voorkeuren] kunnen de volgende instellingen worden opgegeven.
[Mappictogrammen in miniaturenvenster]
Specificeert de volgorde voor het weergeven van mappen in de beeldweergavezone of de Filmstrip.
  • [Mappictogrammen eerst weergeven]
  • Toont mappen weer vóór beelden in de beeldweergavezone of de Filmstrip.
  • [Mappictogrammen aan het eind weergeven]
  • Toont mappen weer na beelden in de beeldweergavezone of de Filmstrip.
  • [Mappictogrammen verbergen]
  • Voor het verbergen van mappen in de beeldweergavezone of de Filmstrip.
[Standaardinstellingen herstellen]
Reset alle instellingen in dit menu.