Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Contrast aanpassen

U kunt het contrast aanpassen van RAW- (NEF, NRW), JPEG- en TIFF-beelden.
  1. Versleep de schuiver [Contrast] om de waarde in te stellen.
    Het contrast van het beeld wordt aangepast. U kunt een waarde instellen van -100 tot 100. Door een positieve waarde in te stellen, wordt het contrast groter; door een negatieve waarde in te stellen, wordt het contrast kleiner. Als de waarde [0] is, is er geen wijziging.
    U kunt de waarde opgeven door een cijferwaarde in te voeren in het invoervak.