Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Histogram tonen

U kunt histogrammen van een beeld tonen in de modus [Image-viewer] of [Volledig scherm]. U kunt ook de rode (R), groene (G) en blauwe (B) kleurkanalen afzonderlijk bekijken, of alle kleurkanalen (RGB) tegelijk.
Histogrammen kunnen alleen worden weergegeven voor stilstaande beelden.
Over "Histogram"
"Histogram" is een grafiek die de helderheidsverdeling van een beeld aangeeft. De horizontale as toont de helderheid van het beeld, terwijl de verticale as het aantal pixels weergeeft. Een helder beeld vertoont een piek in het rechter gedeelte van de grafiek, terwijl een donker beeld een piek vertoont in het linker gedeelte van de grafiek. Als de onderzijde van de grafiek tot uiterst rechts loopt, heeft het beeld verdwenen hoge lichten. Als de onderzijde van de grafiek tot uiterst links loopt, heeft het beeld verdwenen schaduwen.
 1. Klik op op de beeldbalk.
  Histogrammen worden weergegeven.
 1. Klik op op de beeldbalk om de weergavestijl van histogrammen te kiezen.
  De stijl van het histogram wordt gewijzigd.
  Klik opnieuw op op de beeldbalk om de histogrammen te verbergen.
Andere beschikbare methodes
 • In de modus [Image-viewer] plaatst u de cursor op het menu [Weergave] > [Weergavevenster] > [Histogram] en selecteert u [Histogram tonen].
 • Druk op de toets “Spatie”.
Histogramstijlen
 • Als u [RGB] selecteert, overlappen de rode, groene en blauwe kanalen van het beeld elkaar in hetzelfde weergaveveld. Raadpleeg “Kleur van Histogram” voor kleurdetails als u [RGB] selecteert.
 • Als u [R/G/B] selecteert, worden rode, groene en blauwe kanalen in die volgorde weergegeven.
 • Als u [Helderheid] selecteert, wordt de distributie van helderheid weergegeven onder de [RGB]- of [R/G/B]-grafiek. Vink [RGB] en [R/G/B] uit om alleen de distributie van helderheid weer te geven.
[RGB] en [Helderheid] zijn geselecteerd:
[R/G/B] en [Helderheid] zijn geselecteerd:
De histogrammen blijven staan als u naar een ander beeld overschakelt. De histogrammen blijven ook staan als u overschakelt naar de modus [Volledig scherm].
Opmerking
Als de beeldweergavezone niet hoog genoeg is, worden histogrammen niet volledig weergegeven. In dat geval is het onderste deel niet zichtbaar. Wijzig de stijl van histogrammen of pas het miniatuurformaat of het venster ViewNX-i aan.
Histogram op het palet [Aanpassingen/Metagegevens]
Een histogram wordt weergegeven in het onderste gedeelte van het palet [Aanpassingen/Metagegevens].
 • Het histogram op het palet [Aanpassingen/Metagegevens] wordt weergegeven wanneer slechts één miniatuur geselecteerd is.
 • [R/G/B], dat de rode, groene en blauwe kanalen in dalende volgorde toont, is niet beschikbaar. Selecteer [RGB], [R], [G], [B] of [Helderheid] om het overeenkomstige histogram individueel weer te geven.
 • Wanneer het histogrampalet gesloten is, klikt u op [Histogram] om het te openen.

Kleur van histogram

Als u [RGB] selecteert als stijl voor het histogram, worden de individuele rode, groene en blauwe histogrammen op elkaar geplaatst. Zones waar individuele histogrammen overlappen, worden in verschillende kleuren weergegeven.
Rood
Rood kanaal
Groen
Groen kanaal
Blauw
Blauw kanaal
Geel
In deze zone liggen de rode en groene kanalen op elkaar
Magenta
In deze zone liggen de rode en blauwe kanalen op elkaar
Cyaan
In deze zone liggen de groene en blauwe kanalen op elkaar
Wit
In deze zone liggen alle kleurkanalen op elkaar