Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Beelden uitvoeren als een contactblad

Wanneer JPEG-, TIFF-, NEF- of NRW-beelden geselecteerd zijn, kunt u meerdere beelden tegelen in de vorm van een contactblad en als bestand uitvoeren.
 1. Selecteer de beelden die u wenst te converteren.
 1. Klik op op de uitvoerbalk.
  De instellingen die in de laatste sessie werden gedefinieerd, worden opgeslagen.
  Het [Contactblad]-scherm verschijnt.
 1. Configureer de instellingen in het scherm [Contactblad].
  Voor meer informatie over andere items dan [Pagina-indeling], raadpleegt u “Instellingen voor bestandsconversie”.
  Voor meer informatie over [Pagina-indeling] raadpleegt u [Indexprint] in “Instellingen voor afdruklay-out”.
 1. Klik op [File Output...].

Instellingen voor Contactblad

Bestandstype
Selecteer de indeling voor een bestand dat moet worden uitgevoerd.
 • [JPEG]
 • Converteert naar JPEG-indeling. Als het originele beeld in JPEG-indeling staat, wordt het beeld opnieuw gecomprimeerd.
 • [TIFF]
 • Converteert naar TIFF-indeling.
Beeldinstellingen:
Selecteer de grootte van een bestand dat moet worden uitgevoerd.
Kwaliteit:
Bepaal de compressieverhouding (kwaliteit). Sleep de schuifknop horizontaal om de compressieverhouding te bepalen.
De compressieverhouding (kwaliteit) kan als volgt van links naar rechts worden opgegeven: [Hoogste compressieverhouding] - [Goede compressieverhouding] - [Goede balans] - [Goede kwaliteit] - [Uitstekende kwaliteit].
Pagina-indeling
Raadpleeg [Indexprint] in “Instellingen voor afdruklay-out”.