Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Naam van bestanden of mappen wijzigen

U kunt de naam van bestanden en mappen wijzigen. U kunt ook meerdere bestanden tegelijk hernoemen door specifieke regels toe te passen.

Naam van bestanden of mappen wijzigen

 1. Selecteer een bestand of een map waarvan u de naam wenst te wijzigen.
 1. In het menu [Bestand] selecteert u [Naam wijzigen...].
 1. Typ een naam voor het bestand en druk op de toets “Enter” (of op de toets “Return” in Mac OS).
  De naam van het bestand wordt gewijzigd.
Een andere beschikbare methode voor het hernoemen van één beeldbestand
Selecteer een beeld waarvan u de naam wenst te wijzigen, en klik op de bijbehorende bestandsnaam.
Typ een naam voor het bestand en druk op de toets “Enter” (of op de toets “Return” in Mac OS).

Naam van meerdere beelden wijzigen

U kunt de naam van meerdere beelden tegelijk wijzigen.
Merk op dat u niet de naam van meerdere mappen tegelijk kunt wijzigen. De naam van mappen dient u één voor één te wijzigen.
 1. Selecteer alle beelden waarvan u de naam wenst te wijzigen.
  Voor meer details over het selecteren van meerdere beelden raadpleegt u “Bestanden of mappen selecteren”.
 1. In het menu [Bestand] selecteert u [Naam wijzigen...].
  Het scherm Bestanden benoemen verschijnt.
 1. Selecteer elk item en klik op [OK].
  De naam van de geselecteerde beelden wordt gewijzigd volgens de opgegeven regels.
  Voor meer informatie over de handeling Bestanden benoemen, raadpleegt u “Bestanden benoemen”.
Wanneer tegelijk opgenomen RAW- (NEF- of NRW-indeling) en JPEG-beelden worden weergegeven als afzonderlijke bestanden met weergegeven op de werkbalk
Wanneer de naam wordt gewijzigd van een van de tegelijk opgenomen RAW- (NEF- of NRW-indeling) of JPEG-beelden, worden deze behandeld als afzonderlijke bestanden.
Om deze te blijven behandelen als één bestand, activeert u om deze weer te geven als één bestand en wijzigt u daarna de naam.
De naam wijzigen van een beeld met een spraakmemo
Voor een beeld met een spraakmemo wordt de naam van het spraakmemobestand en van het beeldbestand gewijzigd.
Sequenties herbenoemen
Wanneer is geselecteerd en de naam van de sleutelfoto van een sequentie wordt gewijzigd, wordt de naam van alle andere beelden in de sequentie gewijzigd. Wanneer is geselecteerd, kan de naam van de beelden in de sequentie afzonderlijk worden gewijzigd.