Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Kleurbeheer

In het menu [Kleurbeheer] onder [Voorkeuren] kunnen de volgende instellingen worden opgegeven.
[Kleurprofiel] (Windows) / [Standaard profielen voor beelden] (Mac OS)
Definieert de instellingen voor kleurprofielen.
[Standaard RGB-kleurruimte:] (Windows) / [Standaard RGB:] (Mac OS)
Het standaardkleurprofiel kan worden vervangen.
Daartoe klikt u op en selecteert u een profiel.
Voor meer details over kleurprofielen raadpleegt u “Geleverde kleurprofielen”.
[Dit profiel gebruiken in plaats van een ingesloten profiel wanneer u beelden opent]
Selecteer deze optie om automatisch het profiel dat ingebed is in het beeld, te converteren naar het profiel dat gedefinieerd is in [Standaard RGB-kleurruimte:] ([Standaard RGB:] in Mac OS).
[Printer]
Definieert de instellingen voor printerprofielen.
[Profiel gebruiken voor afdrukken]
Het printerprofiel kan worden gewijzigd, als dit is aangevinkt.
Om te schakelen klikt u op en selecteert u een printerprofiel.
[Intent:]
Klik op om een overeenkomstig schema voor de afdruk te selecteren.
 • [Relatief]
 • Deze intent (overeenkomstig schema) geeft een hoge kleurnauwkeurigheid.
 • Kleuren buiten het gamma van het geselecteerde printerprofiel worden afgedrukt met de beschikbare kleuren die deze kleuren zo dicht mogelijk benaderen.
 • [Perceptueel]
 • Deze intent (overeenkomstig schema) waarborgt een reproductie die de prestaties van een afdrukprofiel dicht benadert, waarbij de verzadiging en de helderheid voor alle kleuren worden verminderd.
 • Als het beeld kleuren bevat die niet in het gamma van het geselecteerde printerprofiel opgenomen zijn, worden alle kleuren in het beeld gecomprimeerd, zodat ze aangepast zijn aan het gamma.
[Beeldscherm] (Windows) / [Beeldschermprofiel] (Mac OS)
Wijzigt het monitorprofiel.
Om over te schakelen, klikt u op [Profiel wijzigen...] en selecteert u een profiel. Het instellingenscherm van het besturingssysteem van uw computer verschijnt.
[Bestandsconversie]
Converteert het kleurprofiel bij het uitvoeren van de bestandsconversie.
 • [Profiel omzetten in sRGB wanneer bestanden in de JPEG- of TIFF-indeling worden opgeslagen]
 • Indien aangevinkt converteert deze optie beeldgegevens naar sRGB-kleurruimte bij het uitvoeren van de volgende bewerkingen (het ingesloten kleurprofiel wordt genegeerd):
  Beeldindelingen converteren
  Bestanden naar JPEG- of TIFF-bestanden omzetten voor uploaden naar NIKON IMAGE SPACE
[Miniaturen]
 • [Kleurbeheer voor miniaturen inschakelen]
 • Wanneer deze optie aangevinkt is, worden de instellingen voor kleurbeheer toegepast op miniaturen in de beeldweergavezone en in de Filmstrip.
De instellingen voor [Kleurbeheer] toepassen
De profielen die ingesteld zijn in het menu [Kleurbeheer], worden toegepast als u ViewNX-i de volgende keer start.