Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

De kaart in een webbrowser tonen

ViewNX-i kan gebruik maken van een internet-kaartdienst om de kaart die wordt weergegeven in de kaartzone van het scherm [Kaart], weer te geven in een webbrowser.
  1. Klik op .
    De webbrowser wordt gestart en er verschijnt een online kaartwebsite. De kaartzone die wordt weergegeven in het scherm [Kaart], wordt weergegeven in de browser. Pictogrammen zoals worden niet weergegeven.
Opmerking
Sommige webbrowsers ondersteunen Google Maps niet. Voor meer informatie raadpleegt u de Help van Google Maps.