Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Openen met een ander programma

Door vooraf een programma te registreren om beelden te bekijken en te bewerken, kunt u de beelden die worden weergegeven in het venster van ViewNX-i openen met het geregistreerde programma.
Meer informatie over het registreren van een programma vindt u bij “Opties/voorkeuren voor het venster van ViewNX-i” > “Programma”.
U kunt dust-off gegevens (NDF) niet openen met andere programma's.
  1. Selecteer alle beelden die u met een ander programma wenst te openen.
  1. Plaats de cursor op [Openen in] in het menu [Bestand] en selecteer het programma dat u wenst te openen.
    Het geselecteerde programma start en het beeld wordt weergegeven.
    De volgende bewerkingen zijn afhankelijk van het gestarte programma. Raadpleeg de Help en Gebruikershandleiding bij het programma.
Wanneer tegelijk opgenomen RAW- (NEF- of NRW-indeling) en JPEG-beelden worden weergegeven als één bestand
Als u RAW-beelden (NEF- of NRW-indeling) en JPEG-beelden die tegelijk werden opgenomen met een ander programma probeert te openen, wordt een dialoogvenster weergegeven voor het selecteren van RAW-beelden of JPEG-beelden om te openen met het programma.
Selecteer de bestandsindeling van de beelden die u wenst te openen en klik op [OK]. U kunt gekoppelde RAW- (NEF- of NRW-indeling) en JPEG-beelden tegelijk openen.
Voor meer informatie over het overschakelen van de weergavemethode voor tegelijk opgenomen beelden, raadpleegt u “Tegelijk opgenomen beelden bekijken”.
Opmerking
Het is mogelijk dat de beelden met bepaalde geregistreerde programma's niet kunnen worden geopend. Voor meer informatie controleert u of het relevante formaat geschikt is voor het geregistreerde programma.