Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Functies van het venster Film aanmaken

Dit gedeelte beschrijft de functies van het venster Film aanmaken, waar u nieuwe films maakt op basis van opgenomen film- en fotobestanden.

Algemene kenmerken

1
Menubalk (alleen Windows)
Toont de menuopties in het venster Film aanmaken.
2
Voorbeeldzone
Geef de gemaakte film weer om deze te controleren.
3
Nieuwe film exporteren
Open het venster [Film exporteren] en exporteer de inhoud als een nieuw filmbestand.

Tabblad [Storyboard]

1
Tabblad-selectiebalk
De hierna vermelde tabbladen kunnen worden geselecteerd.
  • Tabblad [Storyboard]
  • U kunt bronnen die in de gemaakte film worden gebruikt, toevoegen, schikken, verwijderen en bewerken, alsook overgangseffecten toevoegen.
  • Tabblad [Sfeer/duur]
  • Registreer achtergrondmuziek en stel de weergavestijl en afspeelduur van de gemaakte film in.
2
[Stijl:]
Stel de overgangseffecten tussen de bronnen in voor de weergave.
3
Gebied [Storyboard]
Wijzig de volgorde van de gebruikte bronnen, voeg bronnen toe en bewerk ze, en voeg tekst of berichtclips toe.
4
Toevoegen aan Storyboard-functies
Voeg bronnen toe aan het Storyboard en plaats begin-, eind- en berichtclips.

Tabblad [Sfeer/duur]

1
Tabblad-selectiebalk
Het tabblad [Storyboard] en [Sfeer/duur] kunnen worden geselecteerd.
2
Gebied voor achtergrondmuziek
Toont een lijst met geregistreerde muziekbestanden.
3
Instellingen Effecten
Voegt een bewegingseffect toe aan foto's.
4
Gebied [Duur:]
Stelt de tijd in gedurende dewelke foto's worden weergegeven. Wanneer u achtergrondmuziek gebruikt, kunt u de weergavetijd voor foto's instellen overeenkomstig de afspeelduur van de achtergrondmuziek.