Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Locatiegegevens behandelen

U kunt locatiegegevens die in beelden ingebed zijn, bewerken terwijl u de opnamelocaties op de kaart controleert. U kunt ViewNX-i ook gebruiken om nieuwe locatiegegevens aan beelden toe te voegen, zelfs als uw camera niet compatibel is met satellietnavigatiesystemen.
U kunt de bewerkte of toegevoegde locatiegegevens controleren in [Bestands-/Camera-gegevens] op het palet [Aanpassingen/Metagegevens].
Meer informatie over [Bestands-/Camera-gegevens] vindt u bij “Ingebedde informatie van beelden bekijken/bewerken”.
Locatiegegevens kunnen worden bewerkt of toegevoegd door het locatielogbestand te laden dat werd geproduceerd door een camera of mobiele telefoon die compatibel is met satellietnavigatiesystemen, of door een in de handel verkrijgbare ontvanger voor satellietnavigatiesystemen. Voor meer details raadpleegt u “Locatielogboeken gebruiken”.
Opmerkingen
  • Locatiegegevens kunnen alleen worden toegevoegd aan en bewerkt voor bestanden met stilstaande beelden (NEF-, NRW-, JPEG- en TIFF-indelingen).
  • Als u locatiegegevens bewerkt of toevoegt met ViewNX-i, worden de locatiegegevens opgeslagen op basis van World Geodetic System (WGS84).
  • U kunt controleren welk geodetisch systeem wordt gebruikt bij [Bestands-/Camera-gegevens] op het palet [Aanpassingen/Metagegevens]. Meer informatie over [Bestands-/Camera-gegevens] vindt u bij “Ingebedde informatie van beelden bekijken/bewerken”.
Wanneer tegelijk opgenomen RAW- (NEF- of NRW-indeling) en JPEG-beelden worden weergegeven als afzonderlijke bestanden met weergegeven op de werkbalk
Voor meer informatie over de voorwaarden voor het scheiden van bestanden raadpleegt u “Behandeling van tegelijk opgenomen beelden”.