Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Enkelvoudige beelden bijvoegen

U kunt beelden als enkelvoudige bestanden bijvoegen bij een e-mailbericht. U kunt eveneens het pixelformaat voor de bijlage wijzigen. Om beelden bij te voegen als enkelvoudige bestanden, opent u het scherm [E-mail], selecteert u [Afzonderlijke foto's] bij [Verzenden als:] en geeft u vervolgens de gedetailleerde instellingen op.
[Beeldinstellingen:]
Wijzigt het formaat van een bij te voegen beeld. Klik op om de beeldgrootte te selecteren. Selecteer [JPEG: Oorspronkelijke beeldformaat] om een beeld in volledige grootte bij te voegen. Selecteer [Oorspronkelijke indeling: Oorspronkelijke grootte] om de indeling van het originele beeld (NEF, NRW, JPEG of TIFF) te behouden en het beeld te versturen zonder het te comprimeren.
[Kwaliteit:]
Versleep de schuiver horizontaal om de beeldkwaliteit op te geven (compressieverhouding).
De kwaliteit kan als volgt van links naar rechts worden opgegeven: [Hoogste compressieverhouding] - [Goede compressieverhouding] - [Goede balans] - [Goede kwaliteit] - [Uitstekende kwaliteit].
Compressieverhouding van JPEG-beelden
Door [Hoogste compressieverhouding] te definiëren voor een JPEG-beeld, wordt het bestand klein, maar vermindert de beeldkwaliteit. Wanneer u echter [Uitstekende kwaliteit] definieert, wordt het gecomprimeerde bestand vrij groot, maar is de beeldkwaliteit beter.
Wanneer u enkelvoudige beelden bijvoegt
De beeldverhouding van elk bijgevoegd beeld wordt niet gewijzigd. Wanneer een beeld verticaal opgenomen is, wordt het bijgevoegde beeldbestand aangemaakt als een verticaal JPEG-beeld, waarbij het formaat van de lange zijden gewijzigd wordt naar het formaat dat geselecteerd is in het keuzemenu.