Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Een bron kiezen

Wanneer een camera of kaartlezer met een geheugenkaart wordt aangesloten op de computer, start Nikon Transfer 2. Klik op links van [Opties] om het gebied met overdrachtopties uit te klappen en de apparaatknop van de aangesloten camera of verwisselbare schijf in het paneel [Bron] te zoeken.

Wanneer een camera in de stand MTP/PTP of PTP wordt verbonden

Ga na of de apparaatknop van de aangesloten camera wordt weergegeven.
Indien de camera over twee of meer geheugenkaartsleuven beschikt
wordt weergegeven in de rechter benedenhoek van de apparaatknop. Merk op dat standaard alleen de bestanden kunnen worden overgezet die opgeslagen zijn op de geheugenkaart die in Sleuf 1 is geplaatst.
Om bestanden over te zetten die opgeslagen zijn in de geheugenkaart die in sleuf 2 is geplaatst, roept u het submenu op om met een van de volgende methoden de actieve geheugenkaartsleuf te veranderen.
Wanneer de apparaatknop ingeschakeld is:
  • Klik op de apparaatknop.
Wanneer de apparaatknop uitgeschakeld is:
  • Klik rechts op de apparaatknop (geldt enkel voor Windows).
  • Terwijl u de toets “control” ingedrukt houdt, klikt u op de apparaatknop. U kunt ook de muisaanwijzer op de apparaatknop plaatsen en de muisknop enige tijd ingedrukt houden (geldt enkel voor Mac OS).
Er verschijnt een submenu waarin u de gewenste kaartsleuf kunt selecteren.
Om bestanden van beide kaartsleuven over te zetten, raadpleegt u “Het paneel [Voorkeuren]”.

Wanneer een camera of kaartlezer in massaopslagstand wordt verbonden

Een apparaatknop wordt weergegeven voor de verwijderbare schijf.
Indien de camera of kaartlezer over twee of meer geheugenkaartsleuven beschikt
Er wordt een aparte apparaatknop weergegeven voor elke geplaatste geheugenkaart. Open de miniaturenlijst om de op de geheugenkaart opgeslagen bestanden te controleren en selecteer de bestanden die u wilt overzetten.‎

Meerdere camera's of geheugenkaarten aansluiten

Indien er meerdere camera's of geheugenkaarten aangesloten zijn, wordt voor elk apparaat een eigen apparaatknop weergegeven.
Kies een bron door de gewenste knop te selecteren en klik op [Overspelen starten] om bestanden over te zetten vanaf de geselecteerde bron.