Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Tonen met labels

Als u labels aan elk beeld heeft toegevoegd, kunt u beelden tonen en verbergen door ze te filteren op specifieke labels.
Voor meer informatie over het toevoegen van labels raadpleegt u “Labels toevoegen”.
 1. Stel de weergavemodus in op [Miniaturenraster], [Miniaturenlijst] of [Image-viewer] en klik op [Filter].
  De filterbalk wordt weergegeven.
 1. Klik op de filterbalk op het labelnummer dat u wilt weergeven.
  Alleen beelden met het gespecificeerde label worden weergegeven in de beeldweergavezone. Andere beelden worden gefilterd.
  Als er geen beelden met het gespecificeerde label aanwezig zijn in de geopende map, wordt de melding “Er is geen bestand dat kan worden weergegeven” weergegeven. Het pictogram wordt getoond op de filterbalk als beelden worden gefilterd met behulp van labels.
Filteren met behulp van labels
 • Als u op klikt, worden de beelden zonder label weergegeven.
 • Hou de toets “Alt” (of de toets “Command” in Mac OS) ingedrukt en druk op de nummertoets om enkel de aangeklikte nummers te verbergen.
 • U kunt meerdere labels selecteren.
 • Klik op de labelnummers om ze achtereenvolgens weer te geven.
 • U kunt ook een bereik met labelnummers definiëren.
 • Sleep een labelnummer. U kunt enkel het bereik met de gesleepte labels weergeven.
 • Klik op het eerste labelnummer. Hou de toets “Shift” ingedrukt en klik op het laatste nummer.
 • Hou de toets “Alt” (of de toets “Command” in Mac OS) ingedrukt en versleep. U kunt het bereik met de gesleepte labels verbergen.

Filteren met behulp van labels annuleren

 1. Klik op op de filterbalk.
  Het filteren met behulp van labels wordt geannuleerd. op de filterbalk wordt verborgen.
Het filteren van bestanden annuleren
 • Tijdens het filteren van bestanden kunt u de filterbalk verbergen en de filter tijdelijk annuleren door te klikken op [Filter].
 • Klik nogmaals op [Filter] om de bestanden te filteren op basis van dezelfde voorwaarden.
 • Door op [Wissen] in de filterbalk te klikken, worden alle filterinstellingen geannuleerd.