Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Beeldweergave

In het menu [Beeldweergave] onder [Voorkeuren] kunnen de volgende instellingen worden opgegeven.
[Schaal]
Selecteer het weergaveformaat dat moet worden gebruikt wanneer de toets “Shift” wordt ingedrukt of wanneer de muisknop ingedrukt wordt gehouden wanneer het volledige beeld wordt weergegeven in de beeldweergavezone.
 • [Beeld weergeven op 50%]
 • Geeft een beeld in halve grootte weer.
 • [Beeld weergeven op 100%]
 • Geeft een beeld in volledige grootte weer.
 • [Beeld weergeven op 200%]
 • Geeft een beeld weer met een vergroting van 200%.
 • [Beeld weergeven op 400%]
 • Geeft een beeld weer met een vergroting van 400%.
[Weergavemodus]
Voor het opgeven van de actie die wordt uitgevoerd wanneer u dubbelklikt op een miniatuur in de beeldweergavezone of de Filmstrip wanneer u zich in een andere werkruimte dan [Kaart] bevindt.
Door op de “Enter”-toets (of de “Return”-toets in Mac OS) te drukken, wordt dezelfde actie uitgevoerd.
 • [Wisselen tussen Image-viewer en miniatuurweergavemodus]
 • In de modus [Miniaturenraster] of [Miniaturenlijst]:
 • Wanneer u dubbelklikt op een miniatuur in de beeldweergavezone, wordt het beeld weergegeven in de modus [Image-viewer].
 • In de modus [Image-viewer] of [Volledig scherm]:
 • Wanneer u dubbelklikt op een miniatuur in de Filmstrip, wordt de weergavemodus gewijzigd naar [Miniaturenraster] of [Miniaturenlijst].
 • [Beeld op volledig scherm weergeven]
 • Wanneer u in een weergavemodus dubbelklikt op een miniatuur in de beeldweergavezone of de Filmstrip, wordt het beeld weergegeven in de modus [Volledig scherm].
 • [Volledig scherm op tweede beeldscherm bij gebruik van meerdere beeldschermen]
 • Wanneer deze optie aangevinkt is bij gebruik van meerdere beeldschermen en u dubbelklikt op een miniatuur, wordt het beeld weergegeven in de modus [Volledig scherm] op het tweede scherm.
 • Deze functie wordt ook geactiveerd door te drukken op de toets “F” (sneltoets) of door te dubbelklikken op een beeld in de beeldweergavezone in de modus [Image-viewer]. Voor meer informatie over het gebruik van meerdere schermen raadpleegt u “Andere interessante functies” > “Meerdere schermen gebruiken”.
[Standaardinstellingen herstellen]
Reset alle instellingen in dit menu.
Als [Kaart] de werkruimte is:
Wanneer u dubbelklikt op een miniatuur in de Filmstrip, wordt de weergavemodus niet gewijzigd.