Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

XMP/IPTC-voorinstelling

In het menu [XMP/IPTC-voorinstelling] bij [Voorkeuren...]kan elk item van de ingevoerde XMP/IPTC-gegevens worden geregistreerd als “XMP/IPTC-voorinstelling”. Laad de geregistreerde XMP/IPTC-voorinstellingen en bed ze in het beeld in.
In [XMP/IPTC-voorinstelling] worden [Alleen copyright], [Gala] en [Bruiloft] standaard geregistreerd.
  • U kunt zowel ViewNX-i als Nikon Transfer 2 gebruiken om XMP/IPTC-voorinstellingen te registreren.
  • Raadpleeg “XMP/IPTC-voorinstelling beheren” voor meer informatie.
  • Om een XMP/IPTC-voorinstelling te laden om deze in een beeld in te bedden, selecteert u het beeld en selecteert u [XMP/IPTC-voorinstelling laden] in het menu [Wijzig]. Raadpleeg “XMP/IPTC-voorinstelling gebruiken” voor meer informatie.