Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Beelden verzenden via e-mail

ViewNX-i maakt een bijlagebestand aan voor e-mailberichten en start de mailsoftware. U kunt enkelvoudige beelden of meerdere beelden tegelijk in indexindeling bijvoegen.
Deze mailfunctie is alleen beschikbaar voor stilstaande beelden.
Ondersteunde e-mailsoftware:
 • Windows: Thunderbird, Outlook
 • Mac OS: Mail, Outlook for Mac, Thunderbird
De e-mailsoftware die als standaardprogramma ingesteld is bij uw besturingssysteem van uw computer wordt gestart. U kunt deze software controleren of wijzigen in “Internetopties” bij Windows of “Mail” bij Mac OS.
 1. Selecteer de beelden die u wilt bijvoegen bij een e-mail.
 1. Klik op op de uitvoerbalk.
  Het scherm [E-mail] wordt weergegeven. De instellingen die in de laatste sessie werden gedefinieerd, worden opgeslagen.
 1. Klik op bij [Verzenden als:] om het beeldbestandstype te selecteren dat u wilt bijvoegen.
 1. Stel elk item in overeenkomstig met de instelling geselecteerd bij [Verzenden als:].
 1. Klik op [Verzenden].
  Kopieën in JPEG-indeling van de geselecteerde beelden worden aangemaakt op basis van de instellingen gedefinieerd op het scherm [E-mail]. Wanneer [Oorspronkelijke indeling: Oorspronkelijke grootte] is geselecteerd, blijven de indeling en de grootte van het originele beeld bewaard voor het toegevoegde beeld. De mailsoftware wordt gestart en er wordt een nieuw e-mailvenster geopend met de kopieën in JPEG-indeling bijgevoegd.
Opmerkingen
Het kleurprofiel dat van toepassing is voor de bijgevoegde beeldbestanden is sRGB.