Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Ingebedde informatie van beelden bekijken/bewerken

Labels toekennen

Een label toekennen is een functie voor het klasseren van beelden. U kunt labels toekennen van 1 tot 9. Het label 0 wordt automatisch toegekend aan niet-gelabelde beelden. Elk label wordt geïdentificeerd aan de hand van een unieke kleur.
Tips voor het gebruiken van labels
U kunt bijvoorbeeld label 1 gebruiken voor buitenopnamen en label 2 voor binnenopnamen. Vervolgens kunt u alleen de beelden met label 1 selecteren en deze weergeven of afdrukken. Als u alle beelden met label 2 weergeeft, kunt u ook deze beelden kopiëren naar een andere map of ze verwijderen.
De labels die werden toegevoegd met ViewNX-i zijn compatibel met die van Capture NX-D.

Score

Een score toekennen is een functie om de waarde of het belang van beelden of films te bepalen op een schaal van een tot vijf met behulp van sterren.
Tips voor het gebruiken van scores
U kunt alleen beelden weergeven met hoge scores, of u kunt een scorebereik instellen om de beelden binnen dat bereik weer te geven. U kunt bijvoorbeeld beelden met hogere scores weergeven en alleen deze beelden afdrukken.
Scores die toegekend zijn met ViewNX-i, zijn compatibel met “Classificatie” dat XMP-gegevens ondersteunt zoals ingesteld met Capture NX-D.

Metagegevens

Metagegevens zijn tekstgegevens die ingebed zijn in beeldbestanden.
In het ViewNX-i-venster kunt u metagegevens weergeven die in beeldbestanden ingebed zijn. Sommige metagegevens kunnen worden bewerkt en opgeslagen als een afzonderlijk aanpassingsbestand.
Opmerkingen over het toekennen van labels en scores en het bewerken van metagegevens
  • Als u de score, het label of metagegevens bewerkt, wordt de bewerkte inhoud opgeslagen als een afzonderlijk aanpassingsbestand.
  • Labels van Capture NX versie 1 zijn niet compatibel met de labels van ViewNX-i.
Wanneer tegelijk opgenomen RAW- (NEF- of NRW-indeling) en JPEG-beelden worden weergegeven als afzonderlijke bestanden met weergegeven op de werkbalk
Als u een label/score toekent aan één van de tegelijk opgenomen RAW- (NEF- of NRW-indeling) en JPEG-beelden of van één van de beelden de metagegevens aanpast, worden deze mogelijk behandeld als afzonderlijke bestanden.
Voor meer informatie over de voorwaarden voor het scheiden van bestanden raadpleegt u “Behandeling van tegelijk opgenomen beelden”.