Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Bestanden of mappen verwijderen

U kunt bestanden en mappen verwijderen.
 1. Selecteer of toon een bestand of map om te verwijderen.
 1. Klik op op de werkbalk.
  In het scherm dient u de verwijdering te bevestigen.
 1. Klik op [Ja].
  Het geselecteerde bestand of de geselecteerde map wordt verplaatst naar de “Prullenbak” (of “Prullenmand” in Mac OS).
Andere beschikbare methodes
In een andere weergavemodus dan de modus [Volledig scherm]:
 • Sleep een bestand of een map naar de “Prullenbak” (of “Prullenmand” in Mac OS).
 • Selecteer [Verwijderen] (of [Verplaats naar prullenmand] in Mac OS) in het menu [Wijzig] .
In alle weergavestanden:
 • Druk op de toets “Delete” (of op de toets “Cmd + Delete” in Mac OS).
Sequenties verwijderen
Wanneer is geselecteerd:
 • Als de sleutelfoto van een sequentie wordt verwijderd, worden alle beelden in de sequentie verwijderd.
Wanneer is geselecteerd:
 • Wanneer een beeld in een sequentie wordt verwijderd, blijft de groepering na het verwijderen behouden, tenzij de sleutelfoto wordt verwijderd.
 • Als de sleutelfoto wordt verwijderd, wordt de groepering opgeheven. De resterende foto's in de groep worden als normale foto's behandeld.
 • Als vier of vijf foto's in een groep worden verwijderd, wordt de groepering ook opgeheven, zelfs als de resterende foto de sleutelfoto is.
Opmerkingen
 • Zelfs een map met een beveiligd bestand wordt verwijderd wanneer u het verwijderen van de map bevestigt. Als u antwoordt met [OK], wordt de map verplaatst naar de “Prullenbak” (of “Prullenmand” in Mac OS).
 • Wanneer u een map hebt geselecteerd op het paneel van de Favoriete map in het palet [Navigatie], wordt door deze handeling de map verwijderd uit de Favoriete map.
Voor meer informatie over handelingen met het paneel van de Favoriete map raadpleegt u “Map toevoegen aan de map Favorieten”.