Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Een kleurprofiel voor de printer specificeren

U kunt kleurbeheer uitvoeren op basis van het door u gespecificeerde printerprofiel. Klik op de knop [Instellingen...] naast [Kleurprofiel opgeven] om het onderstaande instelvenster weer te geven.
[Printerprofiel:]
Toont de keuzelijst met de profielen die in het besturingssysteem zijn ingesteld. Het kleurbeheer wordt uitgevoerd op basis van het profiel dat u in de lijst selecteert.
[Intent:]
Selecteer [Perceptueel] of [Relatief] als overeenstemmingsschema.
  • [Perceptueel]
  • Dit overeenstemmingsschema houdt de correlatie tussen kleuren in stand om het kleurenschema van afgedrukte beelden er natuurlijk te laten uitzien voor het menselijke oog. Door dit schema te selecteren, wordt de correlatie tussen de kleuren in stand gehouden, maar wijzigen de effectieve kleurwaarden.
  • [Relatief]
  • Dit overeenstemmingsschema brengt kleuren buiten het gamma van het geselecteerde printerprofiel in kaart, zodat ze zo getrouw mogelijk aan de originele kleuren worden weergegeven. Door dit overeenstemmingsschema te selecteren, worden de kleuren nauwkeurig gereproduceerd binnen het door de printer ondersteunde kleurengamma.