Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Locatielogbestanden laden

  1. Klik op .
    Het gebied [Log Matching] wordt weergegeven. In dit venster kunt u logbestanden van locatiegegevens of overeenstemmingslogbestanden toevoegen.

Items in gebied [Log Matching]

[Logbestanden]
Toont de locatielogbestanden in de volgorde waarin ze werden toegevoegd. In de lijst kunnen tien logbestanden worden weergegeven.
[Importeren...]
Importeert een locatielogbestand.
De reisroutes van de locatielogbestanden die met een vinkje zijn geselecteerd, worden weergegeven op de kaart.
[Verwijderen]
Verwijdert een locatielogbestand.