Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Algemeen

In het menu [Algemeen] onder [Voorkeuren] kunnen de volgende instellingen worden opgegeven.
[Spraakmemo]
Definieert een instelling voor het automatisch afspelen van spraakmemo's.
 • [Als de foto die schermvullend wordt weergegeven een spraakmemo bevat, spraakmemo altijd automatisch afspelen]
 • Als deze functie aangevinkt is, wordt de spraakmemo bij een beeld dat wordt weergegeven in de modus Volledig scherm, automatisch afgespeeld.
[Geluidsinstelling]
Definieert de instelling van de pieptonen.
 • [Pieptoon wanneer proces is voltooid]
 • Selecteer deze optie als u een pieptoon wenst te horen wanneer het proces voltooid is. Selecteer het gewenste spraakbestand voor een pieptoon uit de lijst.
[Cache voor miniaturen]
Definieert de instellingen voor de beeldcache.
 • [Cache wissen...]
 • Verwijdert de beeldcache die voor de weergave wordt gebruikt.
 • [Cachelocatie:]
 • Wijzigt de locatie waar de beeldcache wordt opgeslagen.
 • Om te wijzigen, klikt u op [Bladeren...] om het scherm [Naar map zoeken] weer te geven, bepaal de opslagbestemming en klik vervolgens op [OK].
Meer informatie over cache vindt u bij “Over cache”.
[Standaardinstellingen herstellen]
Reset alle instellingen in dit menu.
Over cache
Een cache is een mechanisme om de verwerkingssnelheid te verbeteren, waarbij beeldgegevens op de harde schijf worden geschreven, zodat het beeld sneller kan worden weergegeven. Als er voldoende vrije ruimte is op het lokale station waarop noch het besturingssysteem noch ViewNX-i geïnstalleerd is, kunt u de prestaties verbeteren door de opslaglocatie voor de cache te verplaatsen naar het lokale station.