Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Filterbalk

Klik op [Filter] op de werkbalk om de filterbalk weer te geven/te verbergen. U kunt filtervoorwaarden instellen en alleen de bestanden weergeven die beantwoorden aan de opgegeven voorwaarden.
Tijdens het filteren van bestanden kunt u de filterbalk verbergen en de filter tijdelijk annuleren door te klikken op [Filter].
Selecteert een vooringesteld label en toont miniaturen met dat label.
Selecteert een toegekende score en toont miniaturen met die score.
(Keuzemenu voor het bestandsformaat)
Selecteert een bestandsindeling en toont de bijbehorende miniaturen.
Selecteer/deselecteer [Alleen films] of [Spraakopnamen weergeven] om films of spraakopnamebestanden te tonen/verbergen.
[Zoeken:]
Voer een trefwoord in en druk op de toets “Enter” (of de toets “Return” in Mac OS) om de bestanden weer te geven die het trefwoord bevatten.
[Wissen]
Annuleer alle filterinstellingen die op de filterbalk zijn gespecificeerd.