Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Pictogrammen voor bestandskenmerken en status van het overzetten

Bestandskenmerken

Pictogrammen voor bestandskenmerken worden weergegeven onder de afbeeldingen in de miniaturenlijst.
De volgende pictogrammen die bestandskenmerken aangeven, worden weergegeven.
Geen
Gelijktijdig opgenomen RAW- (NEF- of NRW-indeling) en JPEG-beelden
Beeld met spraakmemo
In 3D opgenomen beelden in MPO-indeling
De Beste opname-foto van de groep Slimme fotoselectie-foto's
Continue opnamen
Filmbestand
'Bewegingssnapshot'-foto's
Voor overdracht geselecteerd bestand (met overdrachtoptie van de camera)
Bestand beveiligd met de beveiligingsoptie van de camera
Stelt de dust-off gegevens (NDF) van het beeld voor.
Stelt een locatie-logbestand (LOG) voor dat door de camera werd opgenomen.
Stelt een hoogte (barometer)-logbestand (LGA) voor dat door de camera werd opgenomen.
Stelt een diepte-logbestand (LGB) voor dat door de camera werd opgenomen.
Stelt een spraakopnamebestand (WAV) voor.
(alleen Mac OS)
Stelt een MPO-bestand (3D-indeling) voor. Wordt bij gebruik van bepaalde camera's weergegeven.
Over gelijktijdig opgenomen RAW- (NEF- of NRW-indeling) en JPEG-beelden
 • Een paar RAW- (NEF- of NRW-indeling) en JPEG-beelden dat tegelijk werd opgenomen bij het fotograferen, wordt weergegeven als één miniatuur. Wanneer het beeld wordt overgezet naar een computer, worden zowel het RAW- als het JPEG-beeld overgezet.
 • Merk op dat als de optie [RAW sleuf 1 – JPEG sleuf 2] is geselecteerd op een camera met twee of meer geheugenkaartsleuven, de RAW- en JPEG-beelden afzonderlijk worden opgenomen en worden weergegeven als afzonderlijke miniaturen.
 • RAW- en JPEG-beelden die tijdens het fotograferen tegelijk worden opgenomen, tonen hun respectieve miniaturen als individuele bestanden als ze een verschillende naam hebben.
Slimme fotoselectie-foto's
 • Slimme fotoselectie-foto's worden voorgesteld door de miniatuur van de sleutelfoto van elke groep en overgedragen als een groep van vijf foto's. De foto's die simultaan werden opgenomen in RAW- (NEF) en JPEG-indeling, worden overgedragen als een groep van tien foto's.
Foto's met spraakmemo's gemaakt met de COOLPIX S30/S31/S32/S33
Met de COOLPIX S30/S31/S32/S33 kunnen twee soorten spraakmemo's worden toegewezen aan elke foto.
Bij overzetten met Nikon Transfer 2 worden de twee soorten spraakmemo's automatisch geconverteerd naar één enkel bestand. Na het overzetten zijn de bestandsnamen gewijzigd, zoals hierna aangegeven.
 • Voor het overzetten
 • Foto: DSCNXXXX.JPG
 • Spraakmemo 1: DSCAXXXX.WAV
 • Spraakmemo 2: DSCBXXXX.WAV
 • Na het overzetten
 • Foto: DSCNXXXX.JPG
 • Spraakmemo: DSCNXXXX.WAV
Als alleen spraakmemo 1 (DSCAXXXX.WAV) aan een beeld is toegewezen, wordt de bestandsnaam geconverteerd naar DSCNXXXX.WAV.
Weergave 'Bewegingssnapshot'-pictogram
Het pictogram wordt niet weergegeven bij 'Bewegingssnapshot'-beelden die zijn opgenomen in bestandsformaat MOV.

Status van het overzetten

Pictogrammen voor de status van het overzetten worden weergegeven onder de afbeeldingen in de miniaturenlijst.
De status van het overzetten wordt als volgt weergegeven.
(geselecteerd om over te zetten)
Het bestand wordt overgezet wanneer op de knop [Overspelen starten] wordt geklikt.
(geen markering)
Het bestand wordt niet overgezet wanneer op de knop [Overspelen starten] wordt geklikt.
(bezig met overzetten)
Het bestand wordt momenteel overgezet naar de computer.
(overgezet)
Het bestand is al overgezet naar de computer.